Björkö-Arholma Sjömannaförening

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

 

Öppet under sommarmånaderna.

Kontakta oss gärna för visning andra tider.

Fri entré. Fri parkering.

 

 

Skepparafton våren 2018

23 mars.

Program meddelas i januari.

Fri entré. Fri parkering. Kaffe 30:-.

 

Årsmöte 7 april kl 13.00.

Årsfest 7 april

Städdag 21 april.

 

 

Plats: Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

 

 

 

 

 

 

 

Björkö-Arholma Sjömannaförening

 

BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.

 

I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.

 

1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.

 

Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Sedan år 2004 arrangerar föreningen Simpnäsdagen en lördag i mitten av juli. Då bjuder vi på aktiviteter och utställningar med anknytning till skärgård och sjöfart vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.

 

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum :: Simpnäs hamnväg 120 :: 764 53 Björkö :: info@sjomanna.se :: 070-3670868, 070-3838161 :: Karta och vägbeskrivning