Björkö-Arholma Sjömannaförening
Kom med förslag!


UTFLYKT. Det blir ingen utflykt till Mariehamn i sommar. Men kanske nästa år? Och det finns säkert andra intressanta platser. Vad ska vi hitta på? Alla förslag är välkomna!

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-367 08 68.

 

SKEPPARAFTON. Alla förslag till ämnen eller föredragshållare för skepparaftnar mottages tacksamt. Kanske är DU intresserad av att hålla en Skepparafton?

Hör av dig på e-post eller telefon.

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum 2019


Öppet under sommarmånaderna.

29 juni -18 augusti lördagar och söndagar kl. 12-15.

Kontakta oss gärna för visning andra tider.

Fri entré. Fri parkering.Spelkvällar vid museet

torsdagarna 4, 11, 18 och 25 juli samt 1 augusti kl. 19

Spela och sjung tillsammans.

Ta gärna med eget instrument.


Skepparaftnar i museet

4 oktober kl. 19.30

15 november kl. 19.30

20 mars kl. 19.30 2020


Årsmöte 2020

Lördag 4 april kl. 13


Städdag 2020

Lördag 18 april


Höstfest 2020

i september

Björkö-Arholma Sjömannaförening


BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.


I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.


1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.


Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Åren 2004-2014 arrangerade föreningen Simpnäsdagen vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.


Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum :: Simpnäs hamnväg 120 :: 764 53 Björkö

info@sjomanna.se :: 070-3670868, 070-3407626 :: Karta och vägbeskrivning