Björkö-Arholma Sjömannaförening

Björkö-Arholma Sjömannaförening

 

BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.

 

I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.

 

1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.

 

Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Sedan år 2004 arrangerar föreningen Simpnäsdagen en lördag i mitten av juli. Då bjuder vi på aktiviteter och utställningar med anknytning till skärgård och sjöfart vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.

 

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

 

Öppet under sommarmånaderna.

Kontakta oss gärna för visning andra tider.

Fri entré. Fri parkering.

 

 

Skepparafton våren 2018

23 mars kl 19.30.

Hur rik var Björköadeln?

Jerker Persson ger oss en inblick i

storredarnas ekonomi.

 

Fri entré. Fri parkering. Kaffe 30:-.

 

Årsmöte 7 april kl 13.00.

Årsfest 7 april kl 19.00.

Städdag 21 april.

 

 

Plats: Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

 

 

 

 

 

 

 

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum :: Simpnäs hamnväg 120 :: 764 53 Björkö :: info@sjomanna.se :: 070-3670868, 070-3838161 :: Karta och vägbeskrivning