Björkö-Arholma Sjömannaförening

Björkö-Arholma Sjömannaförening


BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.


I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.


1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.


Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Åren 2004-2014 arrangerade föreningen Simpnäsdagen vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.


Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum 2019


Öppet under sommarmånaderna.

29 juni -18 augusti lördagar och söndagar kl. 12-15.

Kontakta oss gärna för visning andra tider.

Fri entré. Fri parkering.


Årsmöte 6 april kl 13.00.

Årsfest 6 april kl 19.00.


Städdag 27 april.


Spelkvällar vid museet torsdagar

27 juni - 1 augusti kl 19.00

Spela och sjung tillsammans.

Tag gärna med eget instrument.Skepparafton 22 mars INSTÄLLD


Plats: Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum :: Simpnäs hamnväg 120 :: 764 53 Björkö :: info@sjomanna.se :: 070-3670868, 070-3407626 :: Karta och vägbeskrivning