Hem


Björkö-Arholma Sjömannaförening

Välkommen till vårt unika sjöfartsmuseum!


Skepparafton i museet

Fredag 24 maj kl 19.00


Charlotte Lautmann, dotter till redaren Carl Bertil Myrsten, berättar den intressanta historien om Ålandstrafikens start från Simpnäs.Skepparafton i Medborgarhuset

Fredag 13 september kl 19.00


Mot skärgården


Underhållning och skärgårdbuffé för medlemmar och vänner i medborgarhuset.

Helen Eriksdotter, text och flöjt, och Ola Pettersson, sång och gitarr bjuder på ett program i ord och ton.

Pris 350:-/person. Betalning på plats - swish eller kontant.

Anmälan senast 1 augusti till info@sjomanna.se eller tel 070-340 76 26.
SKEPPARAFTON. Alla förslag till ämnen eller föredragshållare för skepparaftnar mottages tacksamt. Kanske är DU intresserad av att hålla en Skepparafton?

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-340 76 26.


Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

Museet är 2024 öppet lördagar och söndagar 29 juni - 18 augusti kl 12-15.


Kontakta oss gärna för visning andra tider. Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-340 76 26.

Fri entré. Fri parkering.

Björkö-Arholma Sjömannaförening


BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.


I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.


1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.


Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Åren 2004-2014 arrangerade föreningen Simpnäsdagen vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.