HemBjörkö-Arholma Sjömannaförening

Vårstädat för sommarens besökare!

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum 2020


27 juni-16 augusti: Öppet lördag-söndag kl. 12-15.

Kontakta oss gärna för visning andra tider.

Fri entré. Fri parkering.


Inga spelkvällar vid museet i sommar


Höstfest - INSTÄLLD

Lördag 12 september i Medborgarhuset. Skärgårdsbuffé.


Skepparaftnar i museet

Fredag 9 oktober kl. 19.30 - INSTÄLLD

Fredag 13 november kl. 19.30 - INSTÄLLD

2021: Fredag 26 mars kl.19.30


Årsmöte 2021 

Lördag 10 april kl. 13


Städdag 2021

Lördag 24 april kl. 9
SKEPPARAFTON. Alla förslag till ämnen eller föredragshållare för skepparaftnar mottages tacksamt. Kanske är DU intresserad av att hålla en Skepparafton?

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-367 08 68.

Björkö-Arholma Sjömannaförening


BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.


I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.


1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.


Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Åren 2004-2014 arrangerade föreningen Simpnäsdagen vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.


Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum :: Simpnäs hamnväg 120 :: 764 53 Björkö :: info@sjomanna.se :: 070-3670868, 070-3407626 :: Karta och vägbeskrivn