Hem


Björkö-Arholma Sjömannaförening

Välkommen till vårt unika sjöfartsmuseum!

Årsmöte

Lördag 13 april kl 13.00

Kom och  hjälp till att rösta fram en efterträdare till Leif Hellsten som drar sig tillbaka efter 14 förtjänstfulla år på ordförandeposten!


Städdag

Lördag 20 april kl 9.00


Alla hjälpsamma "BAS-städare" bjuds på god och värmande ärtsoppa efter välförrättat värv.


Skepparafton i museet

Fredag 24 maj kl 19.00


Charlotte Lautmann, dotter till redaren Carl Bertil Myrsten, berättar den intressanta historien om Ålandstrafikens start från Simpnäs.SKEPPARAFTON. Alla förslag till ämnen eller föredragshållare för skepparaftnar mottages tacksamt. Kanske är DU intresserad av att hålla en Skepparafton?

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-367 08 68.
Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

Kontakta oss gärna för visning.

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-367 08 68.

Fri entré. Fri parkering.

Björkö-Arholma Sjömannaförening


BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.


I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.


1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.


Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Åren 2004-2014 arrangerade föreningen Simpnäsdagen vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.