Hem


Björkö-Arholma Sjömannaförening

Välkommen till vårt unika sjöfartsmuseum!

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum


Öppet lördag-söndag 3 juli - 22 augusti kl. 12-15 


Kontakta oss gärna för visning andra tider.

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-367 08 68.

Fri entré. Fri parkering.Årsmöte 30/10 2021 


Lördagen den 30 oktober kl 13 håller vi det årsmöte som på grund av epidemin inte kunde genomföras i våras. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!Skepparaftnar i museet


Förhoppningsvis i oktober och november


SKEPPARAFTON. Alla förslag till ämnen eller föredragshållare för skepparaftnar mottages tacksamt. Kanske är DU intresserad av att hålla en Skepparafton?

Mejla info@sjomanna.se eller ring 070-367 08 68.

Björkö-Arholma Sjömannaförening


BJÖRKÖ-ARHOLMA SJÖMANNAFÖRENING bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.


I början på 1900-talet gick segelsjöfartsepoken på Björkö mot sitt slut och samhället övertog alltmer ansvaret för den sociala omsorgen. BAS kom därför i allt högre grad att syssla med kulturell verksamhet knutet till hembygden.

1939 utgavs ”Det seglade en Björkö-brigg”. Den innehåller ”fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma” samlade av J. Ljungström och H. Nordlund.


1951 invigdes vårt museum i Marum. Placeringen i Marum var inte särskilt lyckad varför det flyttades till sin nuvarande plats i Simpnäs, där det återinvigdes 1980.

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.


Numera sysslar föreningen med utveckling och underhåll av museet, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum, anordnar skepparaftnar och utflykter. Åren 2004-2014 arrangerade föreningen Simpnäsdagen vid Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum.